Hos Strömsbergsgård köper jag mina Horsewaretäcken.

Det är dags för Trazzel att få ett täcke med foder som han kan börja använda from i september.
Millyard behöver ett one piece, alltså ingen avtagbar hals.

Behö mäta om Trazzel har 125 eller får plats i 130 tom.

image