Jag har alltid sedan jag började med NH lett hästarna bakom mig. Inte hack i häl med korta grimskaft utan fortfarande med ett långt rep.
För att lära hästen att den skall hålla sig bakom måste det här med longeringen först fungera, det är grunden i en hel del.

Varför jag inte gillar att leda en häst bredvid mig är att har jag en häst som är tillräckligt stor, så skymmer den min sikt på min högersida, eftersom huvudet/ halsen är där i min synhöjd. dessutom skymmer jag sikten för hästen på dennes vänsteröga. Blir hästen rädd för något på högersidan, är risken att den hoppar/kliver från det den är rädd för, alltså åt vänster där jag går.
Har varit med om detta flera gånger, och även när man leder hästen längs en väg där det är staket på båda sidor.

Leder jag däremot hästen flera meter bakom mig, och hästen blir rädd för något kan den hoppa åt sidorna, framåt (mina hälsenor klarar sig eftersom repet är så långt) och hästen har full koll åt alla håll utan att jag är ivägen. Dessutom går ledaren (jag) först och oftast har hästen inga problem med att acceptera detta eftersom det är ändå så de går i hagen i rangordningen när de går på en stig tex.
Vad föredrar ni?

/Tanja